Vesti
08.04.15

Ponuda Energomontaže bila je najpovoljnija na tenderu Kompanije Elektroprijenos BiH, AD Banja Luka, za sanaciju dalekovoda 400 kV, Buk Bijela- Sarajevo 20. Posao obuhvata nabavku materijala,...

17.03.15

Energomontaža je tokom februara meseca uspešno prošla kvalifikacije kod slovenačkog sistem operatora prenosnog elektroenergetskog sistema ELES d.o.o.

14.03.15

Energomontaža nastavlja radove na otklanjanju posledica nevremena u Sloveniji.

14.01.15

Sa javnim preduzećem- Elektromreža Srbije, ugovoreno je izvodjenje radova na sanaciji oštećenih delova dalekovoda usled posledica elementarne nepogode.

10.01.15

Energomontaža i u 2015.godini nastavlja saradnju sa kompanijom Telenor,  na izgradnji više optičkih trasa širom Srbije.  Ugovor je po principu “ključ u ruke” a realizacija će trajati do kraja 2015...

Pages