NASTAVAK SARADNJE ENERGOMONTAŽE SA JP PUTEVI SRBIJE

Energomontaža više od deset godina uspešno saradjuje sa Putevima Srbije, na održavanju objekata i instalacija javne rasvete na autoputevima i državnim  putevima.

Dana 19.11.2015, dugogodišnja saradnja naših kompanija uokvirena je novim projektom za: „Postavljanje javne rasvete na državnom putu I-B reda br.18 od km. 5+683 do km. 7+183 (DEO ISTOČNE OBILAZNICE OKO KRUŠEVCA)

Rok izvodjenja radova je 90 dana.