NOVI PROJEKTI U BOSNI I HERCEGOVINI

Energomontaža je krajem novembra potpisala ugovor sa kompanijom Elektroprenos-Elektroprijenos BIH a.d. iz Banja Luke , za nabavku i ugradnju opreme i materijala i  izradu projektne dokumentacije i radova na rekonstrukciji i proširenju TS 110/x kV Novi Grad .

Ovaj ugovor  predstavlja prvi projekat ove vrste u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj, čime je još jednom potvrđena strategija naše kompanije da održivo rastemo na inostranim tržištima.

Rok završetka radova  je 12 meseci.