Rekonstrukcija dalekovoda 110kV Laktaši - Nova Topola, Bosna i Hercegovina

Za potrebe kompanije Elektroprenos BIH izradili smo projektnu dokumentaciju, uradili nabavku materijala i izveli radove na rekonstrukciji dalekovoda 110kV u dužini od 30km.